• slide_04
  • slide_03
  • slide_02
  • slide_01

SEKRETESS OCH INTEGRITET:

    Skyddet för personliga uppgifter och uppgifter om affärsidéer, företagsinformation och andra uppgifter som berör vårt uppdrag är viktigt för oss. Vi är vana att arbeta under sekretess och ser det som en hederssak. Fråga gärna oss om något känns oklart. Vi skriver självklart på sekretessförbindelser med en kund som begär detta.

    PERSONUPPGIFTER:

    Alla personuppgifter som lämnas via formulär eller skickas per e-post eller på annat sätt lämnas till JOPE Redovisning behandlas konfidentiellt. Alla uppgifter lagras i vårt datasystem och uppgiftslämnaren godkänner att personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Kontakta oss om du vill bli avförd från vårt register.